Nahajate se tukaj

Oznanila

Skupaj s slovenskimi škofi vas vabim, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Cvetna nedelja, 5. april 2020

Vabljeni, da spremljate prenos svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. V tistem času bom tudi sam maševal v cerkvi.  Doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite  z blagoslovljeno vodo.Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

V tem času lahko za mašne namene in druge darove za župnijo nakažete na NKBM - TTR: SI56 0451 5000 3004 792

Lahko pripišete: dar za mašo ali dar za cerkev.

Veliki četrtek, 9. april 2020

Vabim vas, da se mi ob 18.00 v duhu pridružite v molitvi, ko bom sam v cerkvi maševal za vas in po vaših namenih. V tem času lahko molite rožni venec s prošnjo za duhovne poklice in/ali preberete pasijon iz Janezovega evangelija.

Veliki petek, 10. april 2020

Obred velikega petka bom sam obhajal ob 18.00. Vabim vas, da se mi v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).

Velika sobota, 11. april 2020

Škofje vabijo vse vernike, da pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. Ob 15.00 bom tudi sam v cerkvi ob zaprtih vratih opravil blagoslov jedil povezan v duhu z vami vsemi.

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vigilijo bom opravil ob 20.00. Vabljeni ste, da me v duhu od doma spremljate s prižganimi svečami.

Velika noč, 12. april 2020

Ob 8.00 bodo zvonovi zvonili in vas vabili, da se zberete na velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos  svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2). Prav v tistem času bom tudi sam z vsemi vami povezan v mašni daritvi.

Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

Sveto mašo bom daroval ob 19.00.

Da se prepreči nevarnost širjenja epidemije so obiski odpovedani.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2). Prav v tistem času bom tudi sam z vsemi vami povezan v mašni daritvi.